CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TPT

TRƯỜNG SA – TRƯƠNG GIA GIỚI – MIÊU VƯƠNG THÀNH…

Thông tin tour

 • Thời Gian: 5 ngày 4 đêm
 • Xuất Phát: Đà Nẵng
 • 10.999.000 VNĐ

TRƯỜNG SA – TRƯƠNG GIA GIỚI – THIÊN MÔN SƠN…

Thông tin tour

 • Thời Gian: 6 ngày 5 đêm
 • Xuất Phát: Đà Nẵng
 • 11.555.000 VNĐ

NAM NINH - TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ…

Thông tin tour

 • Thời Gian: 6 ngày 5 đêm
 • Xuất Phát: Hà Nội
 • 7.900.000 VNĐ

TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - 5N4Đ

Thông tin tour

 • Thời Gian: 5 ngày 4 đêm
 • Xuất Phát: Hà Nội
 • 10.490.000 VNĐ

TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - 4N3Đ

Thông tin tour

 • Thời Gian: 4 ngày 3 đêm
 • Xuất Phát: Hà Nội
 • 9.990.000 VNĐ

ĐÀ NẴNG-NAM NINH - DƯƠNG SÓC- QUẾ LÂM

Thông tin tour

 • Thời Gian: 5 ngày 4 đêm
 • Xuất Phát: Đà Nẵng
 • Chỉ từ 9.500.000 VNĐ

Copyrights © 2017 THANH PHƯƠNG TOURIST. All Rights Reserved